e-Permohonan

Sistem e-Permohonan merupakan satu solusi integrasi web (Online) yang merangkumi perkakasan(hardware) dan perisian (Software) untuk mendaftar sesuatu projek baru oleh pemaju dari awal permohonan merancang sehingga projek diambilalih

Objektif

 e-Permohonan ialah sistem fail secara elektronik yang memenuhi objektif-objektif seperti berikut:-

  • Untuk memudahkan perjalanan proses pelan dari kebenaran merancang, pelan sistem paip sehingga ambilalih sistem paip
  • Untuk memastikan perjalanan proses pelan mengikut aliran kerja yang betul untuk satu-satu projek pembangunan
  • Untuk memudahkan pegawai SAMB membuat pemantauan projek dari segi perlaksanaan kerja, penyerahan dan status jaminan bank
  • Untuk memudahkan merekod dan pencarian sesuatu fail projek dan maklumat terkini berkaitan projek
  • Untuk memudahkan proses 'sorting' sesuatu projek mengikut daerah dan untuk data laporan
  • Untuk memastikan setiap data input projek dapat direkodkan
  • Untuk memudahkan setiap daerah menyemak status projek dan tempoh jaminan sesuatu projek yang telah diambilalih.
LOGIN TO e-Permohonan


:     
: